สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8. บริษัท  ดรีม เรคคอร์ด จำกัด

     งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ      

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง จำนวน 355 เพลง
       
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

ประเภทธุรกิจ (ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  1,200 บาท/ปี
วีซีดีคาราโอเกะ  1,200 บาท/ปี
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ  1,200 บาท/ปี
ซีแควนเซอร์  1,200 บาท/ปี
นักดนตรีแสดงสด  1,200 บาท/ปี
การใช้กับเครื่องเล่นอื่นๆ (เช่นเทป/ซีดี) 1,200 บาท/ปี


อัตราการจัดเก็บค่าทำซ้ำ

ประเภทธุรกิจ (ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

คอมพิวเตอร์ (Harddish) 1,200 บาท/ปี
ซีแควนเซอร์  1,200 บาท/ปี
 คอมพิวเตอร์ MIDI FILE  1,200 บาท/ปี


วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

     1. ชำระผ่านตัวแทนทั่วประเทศที่แต่งตั้งโดยบริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด โดยตัวแทนมีหน้าที่ติดต่อกับร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อจำหน่ายตราบริการ (สติ๊กเกอร์) จากบริษัทเพื่อแสดงให้ว่าทางร้านค้าได้รับอนุญาตในการให้ใช้สิทธิในผลงานเพลงภายใต้สังกัดบริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด อย่างถูกต้อง  ซึ่งทางร้านค้าจะต้องมีการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยทางตัวแทนจะเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารในการส่งมอบให้กับลูกค้าและส่งรายละเอียดให้กับบริษัททุกสิ้นเดือน

 เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  ได้แก่


(1) สำเนาทะเบียนบ้าน
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) วางเงินมัดจำในการรับสินค้าครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 25% ของราคาสินค้าหรือวางเงินมัดจำไว้
     ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป


     2. ชำระโดยตรงกับบริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด


  - กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเองโดยตรงกับทางบริษัทฯ เอกสารทุกอย่างทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกให้
    และจัดส่งทางไปรษณีย์


 เงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทน

  1. ลูกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ (ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางใหญ่ เลขที่บัญชี 221-0-82058-1 ชื่อบัญชี บริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด ประเภทกระแสรายวัน)
  2. ลูกค้าแฟกซ์ใบเสร็จในการโอนเงินพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ที่ให้จัดส่งเอกสารพร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาที่บริษัท
  3. ทางบริษัทจะออกใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิพร้อมสติ๊กเกอร์
และ BOXSET ไปให้ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้
  4. สัญญาจะคุ้มครองทันทีที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  5. ในส่วนของตัวแทนจำหน่ายทุกๆ สิ้นเดือน (วันที่ 30 หรือ 1 ของทุกเดือน) ตัวแทนจะนำส่ง
ตารางในการจัดเก็บให้กับบริษัทพร้อมกับเอกสารต่างๆ ของลูกค้า

สถานที่ติดต่อ เลขที่  111/148  ซ.13/4   หมู่บ้านบัวทอง  ถ.กาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี)     
ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2925-3064, 0-2925-3920   โทรสาร 0-2925-3065


 

Go back...                                                                                                    Next page...

Home page.....

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa