สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.  บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จำกัด

      งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน  8,486 เพลง
         

*   อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง


1.  อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง
    1.1 ประเภทธุรกิจคาราโอเกะ (KARAOKE) ที่ใช้งานดนตรีกรรม, โสตทัศนวัสดุ, มิดี้ไฟล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บ

ราคาเต็ม
(แจ้งต่อ กกร.)
ลดพิเศษต่อเดือน (บาท) ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน (บาท)
6 เดือน (บาท) 12 เดือน (บาท)
ลด 10%
ตู้เพลง[ JUKEBOX ] /จอ/เดือน 490  350 1,050 2,100 3,780
ตู้/บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ /จอ/เดือน 490  350 1,050  2,100  3,780
ห้อง V.I.P. /ห้องโถง/
คอนโทรลรูม  /จอ/เดือน 
600 600  1,800  3,420  6,480
เคเบิ้ลทีวี
(ต่อหนึ่งสมาชิก)
20  10  30 60  108
สโมสร/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร/ห้องจัดเลี้ยงที่มีการแสดงดนตรีสดใช้งานดนตรีกรรม 1 – 5 ห้อง    5,000  บาท
6  ห้องขึ้นไป 9,000  บาท
ต่อ 1 ปี
ใช้งานดนตรีกรรม (คำร้อง/ทำนอง) ในรูปแบบมิดี้-ไฟล์ระบบต่างๆ 
งานสิ่งบันทึกเสียง, โสตทัศนวัสดุอื่น ๆ (ไม่รวมห้องคาราโอเกะ)

  

    1.2 ประเภทเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดิโอ (AUDIO) ที่ใช้สิ่งบันทึกเสียง, งานโสตทัศนวัสดุทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ ธุรกิจคาราโอเกะ ) ต่อ/ปี

ประเภท 

เงื่อนไขเรียกเก็บ 

อัตราจัดเก็บ

ศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียง,
เครื่องใช้ไฟฟ้า(ELECTRONIC STORE)
ต่อสาขา 1,000  บาท
ธุรกิจโรงแรม ต่อห้อง  (50% ของห้องทั้งหมด)  50  บาท
ธุรกิจสายการบิน 450 ต่อเที่ยว 450  ต่อเที่ยว

 

2.  อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ/ดัดแปลง ต่อ 1 ปี ฟรีไม่มีค่าแรกเข้ามีเพลงใหม่ให้ตลอดปี

                          การทำซ้ำดัดแปลง – งานดนตรีกรรม, สิ่งบันทึกเสียง, โสตทัศนวัสดุ, มิดี้ ไฟล์ ระบบต่างๆ
           

ประเภทการใช้งาน 

จำนวนห้อง 

อัตรา (บาท)

หมายเหตุ

มิดี้ – ไฟล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 1 ห้อง  3,900  รวมถึงเก็บอัด CD MP3, MP 4
CD ROM ลงในฮาร์ดดิสถ์คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดฟังให้บริการ
โสตทัศนวัสดุเก็บอัดในฮาร์ดดิสถ์  1 เครื่อง 1 ห้อง  3,900 
ฮาร์ดดิสถ์ระบบ
LAN SERVER
2 – 5 ห้อง  5,900 
6 – 10 ห้อง  7,800 
11 – 15 ห้อง  9,800 
หากมีจำนวนมากกว่า 15 ห้อง ชำระเพิ่มห้องละ 600 บาท ต่อปี
ผู้ประกอบการ : ใช้ระบบ 1 เครื่องต่อ 1 ห้อง เรียกเก็บตามจำนวนเครื่อง มากกว่า 10 เครื่องลด 40%
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ/ดัดแปลง  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
      


วิธีการ/ ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงได้ 4 วิธี ดังนี้

 1.  การชำระค่าลิขสิทธิ์โดยตรงที่บริษัท  ลิขสิทธิ์  เซ็นเตอร์  จำกัด

     1.1 ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะชำระค่าลิขสิทธิ์ท่านสามารถติดต่อชำระได้ที่ บริษัท ลิขสิทธิ์ 
เซ็นเตอร์ จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 242/21 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์  0-2935-3571-4  โทรสาร  0-2935-3575 

      1.2 เมื่อท่านได้ชำระค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์พร้อมใบเสร็จรับเงินทันที

 2.  การชำระค่าลิขสิทธิ์โดยผ่านสถาบันการเงินและบริษัทฯ  ดังต่อไปนี้

      2.1 ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอ่อนนุช 39 ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด” เลขที่บัญชี 746-2-79296-1

      2.2 บริษัท ภิญโญทวีแจ่มทรัพย์ จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2321-2996 โทรสาร 02-322-5676 โดยชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอ่อนนุช ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “นางสาวอรวรรณ ทวีแจ่มทรัพย์” เลขที่บัญชี 062-1-33425-1

      2.3 บริษัท ไท มิวสิค โปรโมชั่น จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 242/22  ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์  0-2935-3571-2 โทรสาร 0-2935-3570 โดยชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม 9 ประเภทสะสมทรัพย์  ชื่อบัญชี “บริษัท ไท มิวสิค โปรโมชั่น จำกัด”  เลขที่บัญชี  215-0-53039-8

      2.4 เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ใบนำฝากจาก ธนาคาร (PAY-IN) ให้ถ่ายเอกสารการฝากเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี) กรอกรายละเอียดดังนี้
        ชื่อ นามสกุล  ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ์  หรือในกรณีนิติบุคคลให้ระบุชื่อนิติบุคคลให้ชัดเจน
        ชื่อสถานประกอบการ พร้อมเลขที่สถานประกอบการให้ละเอียดที่สุด เพื่อบริษัทฯ จัดส่งเอกสาร
            และติดต่อกับท่านได้สะดวก
        หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้ประกอบการได้สะดวก

 

      2.5 เมื่อท่านดำเนินการตามรายละเอียดข้อ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องส่งสำเนาใบนำฝากพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคล (ถ้ามี) มาที่เบอร์โทรสาร 02-935-3570, 0-2935-3575  เมื่อท่านดำเนินการครบถ้วนแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ท่านภายใน 7 วันทำการ
 
  3.  การชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทนจัดเก็บทั่วประเทศ

       ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  ซึ่งบริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ได้แต่งตั้งให้ดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยท่านสามารถตรวจสอบ การเป็นตัวแทนได้จากหนังสือคู่มือจัดเก็บฯ และที่เบอร์โทรศัพท์  0-2935-3571-4  เมื่อท่านได้ชำระค่าลิขสิทธิ์ กับตัวแทนแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์พร้อมใบส่งของชั่วคราวด้วยโดยเอกสารจะต้องครบถ้วน จึงจะถือว่าท่านได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง

  4. การชำระค่าลิขสิทธิ์ทางไปรษณีย์ธนาณัติ

 ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ลิขสิทธิ์ 
เซ็นเตอร์  จำกัด” ซึ่งท่านต้องส่งธนาณัติจ่าหน้าซองเพื่อส่งมายังบริษัทฯ และหลังจากได้ติดต่อขอรับเงินจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดส่งสติ๊กเกอร์  ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่น ๆ  ให้แก่ท่านภายใน  7  วัน

              สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

        เมื่อท่านชำระค่าลิขสิทธิ์ให้แก่  บริษัท  ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์  จำกัด  จะได้รับสติ๊กเกอร์แสดงสิทธิ์พร้อมหนังสือคู่มือการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกราย 1 ปี  ท่านจะได้รับ วีซีดี (VCD) คาราโอเกะ 12 ชุด มูลค่ารวม 1,800  บาท ( สิทธิพิเศษนี้จะได้รับจนกว่าสินค้าจะหมด )

สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 242/21  ซ.ลาดพร้าว 112  ถ.ลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ  10310

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-2935-3573-4    โทรสาร  0-2935-3575 

 


Go back...                                                                                                             Next page....

Home page.....

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa