สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 5.  บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด

 งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ     

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน 8,730 เพลง
                                           
(1. บริษัท ชัวร์ออดิโอ จำกัด  2. บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด3. บริษัท นพพร ซิลเวอร์ โกลด์ จำกัด)

อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์งานเพลงคาราโอเกะ + อัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ
         

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์

เดือนละ

3 เดือน

6  เดือน(ลด 5%) 

1 ปี(ลด 10%)

ตู้หยอดเหรียญ + อัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี

  490 

  1,500 

 2,850 

 5,400

ห้องคาราโอเกะ อัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี(1 ห้อง)

--

- 2,800 

5,420 

10,480

ห้องคาราโอเกะอัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี (2 ห้อง)

--

- 5,100 

9,840 

18,960

ห้องคาราโอเกะอัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี (3 ห้อง)

--

- 6,900 

13,260 

25,440

ห้องคาราโอเกะอัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำวีซีดี (4 ห้อง) 

--

- 8,700 

16,680 

31,920

ห้องคาราโอเกะอัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี (5 ห้อง)

--

- 10,500 

20,100 

38,400

ห้องคาราโอเกะอัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี (6 ห้อง)

--

- 12,800 

24,520 

46,880

ห้องคาราโอเกะอัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี (11 ห้องขึ้นไป)

--

- 22,000 

42,020 

80,080

  

 อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์การทำซ้ำ วีซีดี ลงใน Hard disk Karaoke

Hard disk ต่อเครื่อง  1 เครื่อง  1 ห้อง  ราคา 4,000 บาท/เครื่อง/ปี
Hard disk ต่อระบบ  2 – 5 ห้อง  ราคา 6,000 บาท/เครื่อง/ปี
Hard disk ต่อระบบ  6 – 10 ห้อง  ราคา 8,000 บาท/เครื่อง/ปี
Hard disk ต่อระบบ  11 ห้องขึ้นไป  ราคา 800 บาท/ห้อง/ปี


อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำงานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟาย ให้ซื้อเผยแพร่ด้วย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

ทำซ้ำอย่างเดียว

ทำซ้ำ + เผยแพร่

มิดี้ฟาย ผ่านโปรแกรมคาราโอเกะ  

3,500 บาท/ปี

3 เดือน 

6  เดือน 

1 ปี

 

 

2,800  

5,420

9,980

 

 

 

 

 

แผ่นมิดี้ฟาย  250 บาท/แผ่น

 


เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน มีดังนี้

 

1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม   สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทน  ไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง

 2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือน หรือรายปี ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทำการ  ชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน  ชำระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลดพิเศษ 5%) และชำระล่วงหน้า 12 เดือน (ได้รับส่วนลดพิเศษ 10%)
 

3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งาน


 4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณ   สถานประกอบการให้เห็นชัดเจน

 

 
 วิธีการ / ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

 ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงได้ 3 วิธี ดังนี้

     (1)  ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคารในนามบริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด

           1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาลาดพร้าว ซอย 99      บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 181-3-09823-1
               ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาโชคชัย 4    บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 230-3-02544-5

           2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  สาขาลาดพร้าว ซอย 99    บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 100-1-04956-5
               ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  สาขาย่อยโชคชัย 4   บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 721-1-01660-9
 
          เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัทฯข้างต้นแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า รวมทั้งรายละเอียดประเภทของการใช้งาน จำนวนตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้องฯลฯ มาที่บริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิก และบริษัทฯจะได้จัดส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการ ติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป

      (2) ชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทน จัดเก็บของบริษัทฯ ทั่วประเทศ

           ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตัวแทนจะต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
 

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           สำเนาทะเบียนบ้าน
           หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่น ๆ

           เมื่อชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิก ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว ในการได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหลักฐานการอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงไว้ที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป


       (3)  ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยตรงที่ บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด

เลขที่ 30/25 (อาคารไดมอนด์ ห้อง 103-104)  ซ.โอษธิศ 3  ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้าและอื่นๆ  โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการของบริษัทฯ


     สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 1 อาคารไดมอนด์ ห้อง 103-104)  ซ.โชคชัย 4  ซ.18  ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพร้าว 
                         เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่      โทรศัพท์  0-2933-4202-4    โทรสาร  0-2933-4201

 

Go back...                                                                                                                            Next page.....

Home page.... 
    


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa