สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ 

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงในสังกัดและบริษัทค่ายเพลงในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด  (มหาชน) รวมทั้งค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก จำนวน 21,808 เพลง   


     1.  อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ  

           1.1  ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox)                           

อัตราค่าจัดเก็บ

ราย 3 เดือน 

ราย 6 เดือน ลด5%

ราย 12 เดือน ลด10%

600 บาท/เดือน

1,800

3,420 

6,480


 1.2  ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ(Jukebox Room)

อัตราค่าจัดเก็บ 

ราย 3 เดือน 

ราย 6 เดือน ลด5% 

ราย 12 เดือน ลด10%

600 บาท/เดือน

ไม่มี

3,420 

6,480

    1.3  ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Package)*

อัตราค่าจัดเก็บ

Package A  ชำระแบบรายเดือน

Package B ชำระแบบราย 3 เดือน

600 บาท/เดือน เดือนที่ 1-3 = 600 บาท/ตู้ เดือนที่ 1-3 = 1,800 บาท/ตู้
เดือนที่ 4-6 = 570 บาท/ตู้ เดือนที่ 4-6 = 1,710 บาท/ตู้
เดือนที่ 7-9 = 540 บาท/ตู้ เดือนที่ 7-9 = 1,620 บาท/ตู้
เดือนที่ 10-12 = 510 บาท/ตู้ เดือนที่ 10-12 = 1,440 บาท/ตู้

       1.4  ประเภทบูทคาราโอเกะ (Booth Karaoke)

  

อัตราค่าจัดเก็บ 

ราย 3 เดือน

ราย 6 เดือน ลด5%

ราย 12 เดือน ลด10%

600 บาท/เดือน

ไม่มีส่วนลด

3,420 บาท

6,480 บาท

 

1.5  ประเภทร้านคาราโอเกะ (Control Room) แบบจดครบห้อง : มีส่วนลดจำนวนจอ**อัตราค่าจัดเก็บ 700 บาท/เดือน

อัตราค่าจัดเก็บ

ราย 3 เดือน 

ราย 6 เดือน ลด5%

ราย 12 เดือน ลด10%

700 บาท/เดือน

2,100 

3,990

7,560

 ** ส่วนลด 1 จอ ไม่มีส่วนลด, 2-5 จอ ลด 5%, 6-10 จอ ลด20% , 11-20 จดลด 25% , 21 จอขึ้นไปลด 35%

      1.6  ประเภทร้านคาราโอเกะ (Control Room) แบบจดไม่ครบห้อง : ไม่มีส่วนลดจำนวนจอ

อัตราค่าจัดเก็บ

ราย 3 เดือน 

ราย 6 เดือน ลด5%

ราย 12 เดือน ลด10%

700 บาท/เดือน

ไม่มี

3,990

7,560

   

    1.7  ประเภทร้านคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke)

  

อัตราค่าจัดเก็บ

ราย 3 เดือน 

ราย 6 เดือน ลด5%

ราย 12 เดือน ลด10%

600 บาท/เดือน

1,800 

3,420

6,480

  

ประเภท

เงื่อนไข

อัตราค่าจัดเก็บ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ธุรกิจโรงแรม  (Hotel) เรียกเก็บ 40% ของจำนวนห้องทั้งหมด   80 บาท /  ห้อง ต่อปี ไม่รวมส่วนของ  Karaoke, Pub, Bar,  Coffee shop และ ร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าและ ซูเปอร์มาร์เก็ต(Department Store and Supermarket)  - พื้นที่ตั้งแต่ 1-5,000 ตร.ม.แรก  25,000 บาท (เหมาจ่าย) ต่อปี ทุกชั้นทุกแผนก ยกเว้นแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านค้าที่จดทะเบียนฯ คนละนิติบุคคล
- พื้นที่ตั้งแต่ 5,001 ตร.ม.ขึ้นไป  - คิดเพิ่ม 2 บาท / ตร.ม. ต่อปี ทุกชั้นทุกแผนก ยกเว้นแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านค้าที่จดทะเบียนฯ คนละนิติบุคคล
สายการบิน (Airline) นับจากการ Take Off  ในแต่ละครั้ง  600 บาท ต่อปี ดูจากตารางการบินในแต่ละปี
ศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ ไฟฟ้าและ เครื่องเสียง(Electronic Store) เรียกเก็บต่อสาขา 3,000 บาท ต่อปี
ตู้เพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio) เรียกเก็บต่อตู้ 600 บาท ต่อเดือน ใช้อัตราจัดเก็บฯและ ส่วนลดเดียวกับตู้เพลงคาราโอเกะ
ร้านอาหาร(ที่มีสาขาและ / หรือไม่มีสาขา)(Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant) - จำนวนที่นั่ง 1- 80 ที่นั่ง - 3,500 บาท (เหมาจ่าย)
ต่อปี / สาขา  ร้านอาหารที่เปิดเพลงผ่านตู้เพลงหยอดเหรียญ จะคิดในอัตราตู้เพลงหยอดเหรียญ
- จำนวนที่นั่ง 81- 150 ที่นั่ง - 4,500 บาท (เหมาจ่าย) ต่อปี / สาขา 
- จำนวนที่นั่ง 151- 250 ที่นั่ง - 6,000 บาท (เหมาจ่าย)   ต่อปี / สาขา 
- จำนวนที่นั่ง 251- 400 ที่นั่ง - 8,000 บาท (เหมาจ่าย)
ต่อปี / สาขา 
- เกินกว่า 400 ที่นั่งขึ้นไป - 12,000 บาท (เหมาจ่าย)  ต่อปี / สาขา 


2.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดิโอ (Audio)                                           

ประเภท

เงื่อนไข

อัตราค่าจัดเก็บ

ระยะ
เวลา

หมายเหตุ

ศูนย์การขายและบริการ (Sale & Service Center) เรียกเก็บตามจำนวนสาขา   3,500 บาท / สาขา ต่อปี
การจัดนิทรรศการ / เทศกาล (Exhibitions & Events)  - จัดงานตั้งแต่ 1-15 วัน - 3,000 บาท (เหมาจ่าย) ต่อสถานที่ ***ปี 50 ราคา 3,000 .-/สาขา ( 1-15 วัน)
- จัดงานเกิน 15 วันขึ้นไป - คิดเพิ่ม 200 บาท / วัน  *** 15 วันขึ้นไป คิดเพิ่มวันละ 200.-/วัน
สถานโบว์ลิ่ง (Bowling) เรียกเก็บต่อเลน(ราง) 740 บาท / เลน(ราง)  ต่อปี

 

            3.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงกิจการโทรทัศน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV) *2

 รูปแบบ 

ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน

 ราคา

ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 40 บาท

B

น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 30 บาท
  

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อจำนวนสมาชิก 1 ราย / ช่องที่ออกอากาศ / เดือน
• อัตรานี้ยังไม่รวมส่วนลด
•  การเผยแพร่ภาพ และ / หรือเสียงอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะสิ่งบันทึกเสียง, โสตทัศนวัสดุ,
   ภาพมิวสิควิดีโอ, คาราโอเกะ และ / หรือ บันทึกการแสดงสด อันเป็นบทเพลง ที่สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เท่านั้น


ราคาปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท รับ Content จาก Harddisk

Package A

Package B

สมาชิกไม่เกิน 300 ราย เดือนละ 2,400  บาท  สมาชิก 301 รายขึ้นไป เดือนละ 3,000 บาท
- ซื้อ 9 เดือน แถม 3 เดือน ราคา 21,600 บาท  -  ซื้อ 9 เดือน แถม 3 เดือน ราคา 27,000 บาท

    
4. อัตราค่าลิขสิทธิ์การทำซ้ำเพลง (Hard Disk)

    4.1 ฮาร์ดดิสก์ คาราโอเกะ (Hard Disk Karaoke)

    1.) ประเภท  Juke Room 


    แบบที่ 1 สำหรับลูกค้าที่จดสัญญาใหม่

ค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บ 

6 เดือน 

ส่วนลด 

12 เดือน 

ส่วนลด 10%

ค่าลิขสิทธิ์การทำซ้ำเพลง 

3,200 บาท

ไม่มี

 6,400 บาท

5,760 บาท

 

แบบที่ 2 สำหรับลูกค้าเก่าที่ชำระค่าแรกเข้าแล้ว

ค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บ 

6 เดือน 

ส่วนลด 

12 เดือน 

ส่วนลด 10%

ค่าลิขสิทธิ์การทำซ้ำเพลง 

 2,500 บาท 

ไม่มี

5,000 บาท 

4,500 บาท

     

       2.) ประเภท  Booth Karaoke

ราคาลิขสิทธิ์ทำซ้ำ

 กรณีไม่ครบห้อง

 

กรณีจดครบห้อง

 

12,000 บาท/ปี

ราย 6 เดือน 

รายปี

ราย 6 เดือน

รายปี

 

6,000 บาท

12,000 บาท

6,000 บาท

12,000 บาท

ส่วนลดชำระล่วงหน้า

---

- 10%

---

---

ส่วนลดพิเศษ

---

---

15%

25% 

รวม

6,000 บาท

10,800 บาท 

5,100 บาท

9,000 บาท

                                                                                                                                                      
                                                                                

         หมายเหตุ  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเผยแพร่ ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละประเภท เริ่มปรับใช้ กรกฎาคม 2551   

      3.)  ประเภท  Control Room แบบจดครบห้อง

ประเภท

จำนวนจอ(เหมา)

ราคาลิขสิทธิ์ (บาท)

 

 

 

หมายเหตุ

Control Room 6 เดือน 12 เดือน  12 เดือน  12 เดือน  ยังไม่รวมค่าลิขสิทธิ์การเผยแพร่ฯ จอละ 700 บาท/เดือน
(ไม่มีส่วนลด) ราคาปกติ  ส่วนลด  ราคาสุทธิ 
1 จอ 2,250  4,500  ไม่มี 4,500 
2-5 จอ 5,000 10,000 10% 9,000 
6-10 จอ 8,750 17,500 20% 14,000
คิดเพิ่มจอที่ 11ขึ้นไปจอละ 750 1,500 20% 1,200

                
        4.)  ประเภท  Control Room แบบจดไม่ครบห้อง

ประเภท

จำนวนจอ(เหมา)

ราคาลิขสิทธิ์ (บาท)

 

 

 

หมายเหตุ

Control Room 6 เดือน 12 เดือน  12 เดือน  12 เดือน  ยังไม่รวมค่าลิขสิทธิ์การเผยแพร่ฯ จอละ 700 บาท/เดือน
(ไม่มีส่วนลด) ราคาปกติ  ส่วนลด  ราคาสุทธิ 
1 จอ 2,250  4,500  ไม่มี 4,500 
2-5 จอ 7,000  14,000 ไม่มี  14,000
6-10 จอ 12,250 24,500 ไม่มี 24,500
คิดเพิ่มจอที่ 11ขึ้นไปจอละ 1,050 2,100 ไม่มี 2,100

 

    4.2 ฮาร์ดดิสก์ ออดิโอ (Hard Disk Audio) *3

รายละเอียดค่าลิขสิทธิ์  ราคาลิขสิทธิ์ (บาท)

ค่าทำซ้ำเครื่องละ

1 เดือน *

1 ปี

 

400

4,500


  หมายเหตุ     

• เศษที่เป็นวันให้คิดเป็น 1 เดือน
• อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าเผยแพร่ฯ ซึ่งคิดตามประเภทของสถานประกอบการ

      4.3 ฮาร์ดดิสก์ มีดี้ไฟล์คาราโอเกะ  (Hard Disk Midi File Karaoke)*4

รายละเอียดค่าลิขสิทธิ์  ราคาลิขสิทธิ์ (บาท)

ค่าทำซ้ำเครื่องละ

3 เดือน

12 เดือน

 

1,200

4,800


       หมายเหตุ    • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าเผยแพร่ฯ

      5.) อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงวิทยุกระจายเสียง (Radio)*5

              การจัดเก็บจะจัดเก็บจากรายการวิทยุ ในอัตรา 7.5% จากรายได้รวมค่าโฆษณาก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งปี


*5 หมายเหตุ มีส่วนลด

     6.)  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือเพลง และ/หรือ สื่อสิ่งพิมพ์)  

              จัดเก็บในอัตราเพลงละ 150 บาท ต่อปก (ชื่อหนังสือ) ต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง
  
     7.)  ราคาผลิตภัณฑ์ Karaoke *6
  
1. GMM Grammy Midi Karaoke ชุด Start up 5,000 เพลง (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชุดละ  6,900 บาท
2. VCD Karaoke (Commercial Use) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ (เฉพาะปี 2545-2546) แผ่นละ 25  บาท
*6 หมายเหตุ    หาซื้อได้ที่เจ้าหน้าที่ขาย และตัวแทนจำหน่ายของ Grammy ทั่วประเทศ

3.  VCD Karaoke ที่มีเครื่องหมาย             ราคาปกแผ่นละ 155 บาท เป็นต้นไป  


วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

1. บริษัทฯ จะมีพนักงานจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ฯ ในแต่ละจังหวัด โดยมีบัตรประจำตัวที่มีทั้งชื่อและรูปถ่าย
ของพนักงาน  โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ที่บริษัทฯ โดยตรง
2. ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับตัวแทนโดยสามารถทำสัญญา และชำระค่าลิขสิทธิ์ได้กับตัวแทน
โดยตรงเมื่อชำระค่าลิขสิทธิ์แล้ว จะออกใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ให้แก่ผู้ประกอบการ
3. บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ในภายหลังสอบถามข้อมูลได้ที่

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 50  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-2669-8383-5  (จันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 18.00 น.)
โทรสาร  0-2669-8374   ทางเว็บไซต์ 
www.gmm-mpi.com
หรือบริษัท จี พาเทนท์ จำกัด  โทรศัพท์ 0-2669-9000 ต่อ 4601-4607

next หน้าต่อไป....

go back กลับหน้าเดิม    

 

Home page.....                          


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa