สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

28.   บริษัท ไอเดีย โพรเทคชั่น เซ็นทรี จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,095  เพลง

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บ 

หมายเหตุ
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
6 เดือน
(ลด 5%)
12 เดือน
(ลด 10%) 
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ (Karaoke)
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (ตู้)
750 1,425  2,700 
ห้องคาราโอเกะ/Control room  1,050  1,995  3,780  6 ห้องลด 30%
ห้องจัดเลี้ยงสโมสรฯลฯ ใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมห้องคาราโอเกะ) 

--

--

4,000 

 

 อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง Audio หรือการแสดงสด (ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บ 

หมายเหตุ

ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
6 เดือน
(ลด 5%)
12 เดือน
(ลด 10%) 
ตู้เพลง (Jukebox) 600 1,140  2,160 
ร้านอาหาร สวนอาหารฯลฯ ที่มีการแสดงสด หรือใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง

--

 --

2,500 

 

 อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ ประเภทห้องคาราโอเกะ + อัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บ 

หมายเหตุ

ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
6 เดือน
(ลด 5%)
12 เดือน
(ลด 10%) 
ห้องคาราโอเกะ+ทำซ้ำวีซีดี 1 ห้อง  1,550  2,995 5,780 
ห้องคาราโอเกะ+ทำซ้ำวีซีดี 2 ห้อง 

2,850 

5,490 

10,560 
ห้องคาราโอเกะ+ทำซ้ำวีซีดี 3 ห้อง  3,900 

7,480 

14,340 
ห้องคาราโอเกะ+ทำซ้ำวีซีดี 4 ห้อง  4,950  9,480  18,120 
ห้องคาราโอเกะ+ทำซ้ำวีซีดี 5 ห้อง  6,000  11,475  21,900


 อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ วีซีดี Harddisk Karaoke

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บ 

หมายเหตุ

ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
6 เดือน
(ลด 5%)
12 เดือน
(ลด 10%) 
Harddisk ต่อเครื่อง (1 เครื่อง 1 ห้อง)  500  1,000  2,000 
Harddisk ต่อระบบ (2 - 5 ห้อง)

750 

1,500  3,000 
Harddisk ต่อระบบ (6 - 10 ห้อง) 1,000 

2,000 

4,000 
Harddisk ต่อระบบ (11 ห้องขึ้นไป)

600 บาท/ห้อง/ปี 

 

อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ทำซ้ำงานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟาย ทำซ้ำมีดี้ฟายผ่านโปรแกรมคาราโอเกะ

 

ทำซ้ำมีดี้ฟายผ่านโปรแกรมคาราโอเกะ      

2,000 บาท/ปี

 

อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำงานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟาย + ค่าเผยแพร่

 

ทำซ้ำงานดนตรีกรรมรูปแบบ มีดี้ฟาย + ค่าเผยแพร่ 1,550  2,995  5,780 

  


  วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์


          ถ้าลูกค้าจะใช้เพลง แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดชื่อศิลปิน ค่าใช้จ่ายโดยดูจากประเภทของการใช้งาน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทางลูกค้าทราบ หลังจากลูกค้าทราบรายละเอียดแล้ว ให้ทางลูกค้าชำระเงินผ่านทางธนาคารที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดส่งสติ๊กเกอร์ให้กับทางลูกค้า ตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้แจ้งมาทางบริษัท หรือจัดทำสติ๊กเกอร์และนำไปส่งให้ลูกค้าที่ร้านพร้อมกับเก็บเงิน

เงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทน

(แสดงเงื่อนไขในการอนุญาต การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำในการเผยแพร่ ระยะ เวลาจัดเก็บ)

    1. ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม
สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทน                ไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง
 

    2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือนหรือรายปี ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทำการชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ชำระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลดพิเศษ%) และชำระล่วงหน้า 12 เดือน (ได้รับส่วนลดพิเศษ 10%)

    3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งาน

    4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งานหรือบริเวณ
สถานประกอบการให้ชัดเจน


สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 42  ซ.วัดคู้บอน 6  ถ.รามอินทรา ก.ม.8  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร  10230

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์  0-2508-1334    โทรสาร  0-2508-1334

   
 
       

Go back...                                                                                                                  Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa