สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

27.   บริษัท เค.ที. พับลิชชิ่ง จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,100 เพลง
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

 

ประเภทธุรกิจ  

 อัตราค่าการจัดเก็บ 

หมายเหตุ

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 600 บ./จอ/เดือน  ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
ซีแควนเซอร์  5,000 บ./ปี 
นักดนตรีแสดงสด  5,000 บ./ปี 
การใช้กับเครื่องเล่นอื่นๆ 5,000 บ./ปี
บูธหยอดเหรียญ 600 บ./จอ/เดือน ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
ห้องคาราโอเกะ/ห้องโถง  900 บ./จอ/เดือน  ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
ห้องโถงในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ที่มีการร้องคาราโอเกะ
8,000 บ./เครื่อง/ปี
ตู้เพลง JUKEBOX  450 บ./จอ/เดือน  ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
การใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่มีภาพ)
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ฯลฯ 
5,000 บ./ปี 

 

การใช้งานสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ สำหรับสถานประกอบการที่ไม่มีการร้องคาราโอเกะ

 

- ประเภทผับ, บาร์, เลาจน์ ฯลฯ แบบเคาร์เตอร์โล่งหรือขนาดเล็ก 5,000 บ./ปี 1– 20 คน/ที่นั่ง
- ประเภทผับ, บาร์ เลาจน์ ฯลฯ ขนาดกลาง 6,000 บ./ปี 21 – 50 คน/ที่นั่ง
- ประเภทผับ, บาร์ เลาจน์ ฯลฯ ขนาดใหญ่ และบาร์อะโกโก้  7,000 บ./ปี 51 – 80 คน/ที่นั่ง
- ประเภทดิสโก้เท็ค และสถานบันเทิง ขนาดใหญ่  30,000 บ./ปี 81 คน/ที่นั่งขึ้นไป
 ประเภทมุมเบียร์ (BEER CONNER), บาร์เบียร์             (จัดเฉพาะช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) - ขนาดเล็ก 3,000 บาท/ปี ไม่เกิน 10 โต๊ะ
- ประเภทมุมเบียร์ (BEER CONNER), ลานเบียร์
(จัดเฉพาะช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3เดือน) ขนาดกลาง 
5,000 บาท/ปี  ตั้งแต่ 10 โต๊ะขึ้นไป
(ไม่เกิน 30 โต๊ะ)
- ประเภทเทศกาลลานเบียร์ (BEER PARK FESTIVAL)
(จัดเฉพาะช่วงเทศกาล ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)
10,000 บาท/ปี ตั้งแต่ 30 โต๊ะขึ้นไป
- ประเภทมุมเบียร์ (BEER CONNER), บาร์เบียร์ ขนาดเล็ก  5,000 บาท/ปี ไม่เกิน 10 โต๊ะ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราค่าการจัดเก็บ 

หมายเหตุ

- ประเภทมุมเบียร์ (BEER CONNER), บาร์เบียร์ ขนาดกลาง  7,000 บาท/ปี ตั้งแต่ 10 โต๊ะขึ้นไป
(ไม่เกิน 30 โต๊ะ)
 - ประเภทลานเบียร์ (BEER PARK) ขนาดใหญ่  10,000 บาท/ปี ตั้งแต่ 30 โต๊ะขึ้นไป
(ไม่เกิน 50 โต๊ะ)
- ประเภทลานเบียร์ (BEER PARK) ขนาดใหญ่พิเศษ  18,000 บาท/ปี ตั้งแต่ 50 โต๊ะขึ้นไป
สถานประกอบการสายการบิน  600 บ./เที่ยว คิดตามจำนวนครั้งที่ขึ้น-ลง
สถานประกอบการโรงแรม 90 บ./ห้อง/ปี 
เคเบิ้ลทีวี  20 บาท/คน/เดือน  คิดตามจำนวนสมาชิกของเคเบิ้ลทีวี
ห้องจัดเลี้ยง, สโมสร ฯลฯ ที่มีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบมิดี้ฟายต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) และรวม วีซีดีลงฮาร์ดดิสก์ด้วย   10,000 บาท/ปี ไม่รวมห้องคาราโอเกะ
งานแสดงแฟชั่น/โปรโมทบริษัท, สินค้า/งานเลี้ยงสังสรรค์  5,000 บาท/ปี
ศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเสียง
(Electronic Store)
3,000 บาท./ปี  เรียกเก็บต่อสาขา
สถานฝึกสอน/ซ้อมดนตรี ร้องเพลง และเต้นรำ 12,000 บาท/ปี เรียกเก็บต่อสาขา
ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า/ศูนย์การค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่มีการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายโดยใช้งานดนตรีกรรม
ผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ)
30,000 บาท/สาขา/ปี  เรียกเก็บต่อสาขา
มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดที่มีการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายโดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด   5,000 บาท/สาขา/ปี เรียกเก็บต่อสาขา
ร้านอาหาร/ศูนย์สุขภาพ/Fitness Center/Spa* ที่มีสาขาและ/หรือไม่มีสาขา  5,000 บ./สาขา/ปี เรียกเก็บต่อสาขา
การจัดงานนิทรรศการ/เทศกาล (Exhibition & Events) 5,000 บาท/สถานที่/วัน เหมายจ่าย
เรียกเก็บเพิ่มต่อวัน
300 บาท/สถานที่/วัน 

   
 
วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  
    

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนไว้ 3 วิธี คือ

     1. วิธีการชำระผ่านตัวแทนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
 ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทน ผ่านตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ซึ่งตามระเบียบของบริษัทฯ ตัวแทนจะต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการทำ            การตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้

          1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้าและอื่นๆ

พร้อมชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งาน               
แล้วผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิก ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว
ในการได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหลักฐาน
การอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูล การสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป

     2. โดยวิธีการชำระโดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด

 ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนได้โดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 152/4 ตรอกต้นโพธิ์
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยผู้ประกอบการจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่นๆ มาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยแจ้งประเภทของการใช้งานที่ผู้ประกอบการต้องการใช้งาน พร้อมชำระค่าตอบแทนตามที่กำหนด  ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป            

     3. โดยวิธีการชำระผ่านธนาคารพาณิชย์

 - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองสาน  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 151-3-09694-9        

          เงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทน (แสดงเงื่อนไขในการอนุญาต การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำในการเผยแพร่ ระยะ เวลาจัดเก็บฯลฯ แต่จะกำหนดเงื่อนไขที่จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

     1. ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม
สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดเก็บค่าตอบแทน
ไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง

     2. ผู้ประกอบการผู้ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือน
หรือรายปี ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทำ
การชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน
(จะได้รับส่วนลดพิเศษ 3%), ชำระล่วงหน้า 6 เดือน ได้ส่วนลดพิเศษ 5% และชำระล่วงหน้า 12 เดือน ได้รับส่วนลด
พิเศษ 10%)

     3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่งาน
 

     4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งานหรือบริเวณ
สถานประกอบการให้เห็นโดยชัดแจ้ง

  สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 40,42,44,46  ซ.เจริญรัถ 24  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์  0-2689-2884-6    โทรสาร  0-2689-2887
       

Go back...                                                                                                                  Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa