สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

26.   บริษัท อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 16,865 เพลง
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

1.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

 อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธิ์ 

เงื่อนไข

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 500 บ./จอ/เดือน  ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
ซีแควนเซอร์  5,000 บ./ปี 
นักดนตรีแสดงสด  5,000 บ./ปี 
การใช้กับเครื่องเล่นอื่นๆ (เช่น เทป/ซีดี) 5,000 บ./ปี
บูธหยอดเหรียญ 600 บ./จอ/เดือน ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
ห้องคาราโอเกะ/ห้องโถง  900 บ./จอ/เดือน  ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
ห้องโถงในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ที่มีการร้องคาราโอเกะ
8,000 บ./เครื่อง/ปี
ตู้เพลง JUKEBOX  450 บ./จอ/เดือน  ต้องชำระขั้นต่ำอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
การใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่มีภาพ)
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ฯลฯ 
5,000 บ./ปี 

 

การใช้งานสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ สำหรับสถานประกอบการที่ไม่มีการร้องคาราโอเกะ

 

- ประเภทผับ, บาร์, เลาจน์ ฯลฯ แบบเคาร์เตอร์โล่งหรือขนาดเล็ก 5,000 บ./ปี คิดตามจำนวนลูกค้าหรือที่นั่ง1 – 20 คน/ที่นั่ง
- ประเภทผับ, บาร์ เลาจน์ ฯลฯ ขนาดกลาง 6,000 บ./ปี 21 – 50 คน/ที่นั่ง
- ประเภทผับ, บาร์ เลาจน์ ฯลฯ ขนาดใหญ่ และบาร์อะโกโก้  7,000 บ./ปี 51 – 80 คน/ที่นั่ง
- ประเภทดิสโก้เท็ค และสถานบันเทิง ขนาดใหญ่  30,000 บ./ปี 81 คน/ที่นั่งขึ้นไป
สถานประกอบการสายการบิน  600 บ./เที่ยว  คิดตามจำนวนครั้งที่ขึ้น-ลง
สถานประกอบการโรงแรม 90 บ./ห้อง/ปี 


 

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธิ์ 

 เงื่อนไข

เคเบิ้ลทีวี  20 บ./คน/เดือน  คิดตามจำนวนสมาชิกของเคเบิ้ลทีวี
ห้องจัดเลี้ยง, สโมสร ฯลฯ ที่มีการแสดงสดหรือใช้งาน
ดนตรีกรรมในรูปแบบมีดี้ฟายต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) และรวมวีซีดีลงฮาร์ดดิสก์ด้วย 
10,000 บ./ปี ไม่รวมห้องคาราโอเกะ
งานแสดงแฟชั่น/โปรโมทบริษัท, สินค้า/งานเลี้ยงสังสรรค์  5,000 บ./ปี 
ศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียง
(Electronic Store)
3,000 บ./ปี  เรียกเก็บต่อสาขา
สถานฝึกสอน/ซ้อมดนตรี ร้องเพลง และเต้นรำ 12,000 บ./ปี เรียกเก็บต่อสาขา
ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า/ศูนย์การค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต
ที่มีการเผยแพร่ผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด
(ไม่รวมถีงห้องคาราโอเกะ)
30,000 บ./สาขา/ปี  เรียกเก็บต่อสาขา
มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ที่มีการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายโดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด  5,000 บ./สาขา/ปี  เรียกเก็บต่อสาขา
ร้านอาหาร/ศูนย์สุขภาพ/Fitness Center/Spa* ที่มีสาขาและ/หรือไม่มีสาขา  5,000 บ./สาขา/ปี เรียกเก็บต่อสาขา
การจัดงานนิทรรศการ/เทศกาล (Exhibition & Events) 5,000 บ./สถานที่/วัน  เหมาจ่าย
เรียกเก็บเพิ่ม 300 บ./วัน

  

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

    1. วิธีการชำระผ่านตัวแทนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
     ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทน ผ่านตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ซึ่งตามระเบียบของบริษัทฯ ตัวแทนจะต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้
       1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
       1.3 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่นๆ พร้อมชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งานแล้วผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิก ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว  ในการได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหลักฐานการอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป


     2. วิธีการชำระโดยตรง ณ ที่ทำการของ บริษัท อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด
         ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทน ได้โดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยผู้ประกอบการจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่นๆ มาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยแจ้งประเภทของการใช้งานที่ผู้ประกอบการต้องการใช้งาน พร้อมชำระค่าตอบแทนตามที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป


เงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทน

     1. ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม
สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดเก็บค่าตอบแทน
ไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง
 

     2. ผู้ประกอบการผู้ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือน
หรือรายปี ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทำ
การชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน จะได้รับส่วนลดพิเศษ 3%  ชำระล่วงหน้า 6 เดือน ได้ส่วนลดพิเศษ 5% และชำระล่วงหน้า 12 เดือน ได้รับส่วนลดพิเศษ 10%
 

     3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่งาน
 

     4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณ
สถานประกอบการให้เห็นโดยชัดแจ้ง

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 276/8 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์  0-2891-2400    โทรสาร  0-2472-7233    

      

Goback...                                                                                                                  Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa