สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

23.   บริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,360 เพลง
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

 

อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ   300 บาท/เครื่อง/เดือน
วีซีดีคาราโอเกะ (Control Room) 300 บาท
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ   300 บาท
ซีแควนเซอร์   300 บาท
นักดนตรีแสดงสด   300 บาท
การใช้กับเครื่องเล่นๆ อื่นๆ (เช่น เทป/ซีดี)  300 บาท


 วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

       * วิธีการชำระค่าลิขสิทธิ์

   1. ชำระค่าลิขสิทธิ์ได้ที่บริษัทฯ โดยบริษัทจะออกใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ให้แก่ผู้ประกอบการ

   2. ชำระผ่านตัวแทนจัดเก็บที่บริษัทแต่งตั้ง (มีหนังสือแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัท) สำหรับบางจังหวัด
ที่มีตัวแทนจัดเก็บ บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อผู้ประกอบการสามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยสะดวก

              เมื่อผู้ประกอบการได้ชำระค่าลิขสิทธิ์แล้ว จะได้รับใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์) โดยผู้ประกอบการต้องติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย และสามารถมอบเห็นได้ชัด บริษัทจะระบุชื่อจังหวัดไว้ในสติ๊กเกอร์ ท่านสามารถนำสติ๊กเกอร์ไปติดได้เฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระบุเท่านั้น

          เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน
 
    1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าในงาน
ดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายในการจัดเก็บค่าตอบแทนไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกๆ ครั้งไป


    2. ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราค่าตอบแทน
ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน
 

    3. ผู้ประกอบการจะต้องติดสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ ไว้ที่อุปกรณ์การใช้งานและมองเห็นได้ชัด

 

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 33/27  หมู่ 7  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์   08-1400-9765     โทรสาร   08-6314-0465
 

      

Go back...                                                                                                    Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa