สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21.   บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,619 เพลง
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

1. อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

 

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
(ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

ต่อเดือน
(บาท)
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
 6 เดือน
ลด 5%
12 เดือน
ลด 10%
ตู้หยอดเหรืยญคาราโอเกะ
ประเภทใช้แผ่น รวมทำซ้ำ (ต่อตู้) 
200  600 1140  2160
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ
ประเภทวีซีดี ฮาร์ดดิส  รวมทำซ้ำ  (ต่อตู้)
250  750 1425 2700
บูธหยอดเหรียญ
(ต่อบูธ ต่อห้อง) 
250 750 1425  2700
ห้องคาราโอเกะ  ร้านอาหาร  ภัตตาคาร
วีซีดี ฮาร์ดดิส  (ค่าเผยแพร่) 

1050  1995  3294
ร้านอาหาร  คาราโอเกะ  คอมพิวเตอร์
มิดี้ไฟล์  (ค่าเผยแพร่)

1050 1995   3294


          
  2. อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดีโอ  (ที่ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
(ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

 ต่อเดือน
(บาท) 
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
 6 เดือน
ลด 10%
12 เดือน
ลด 15%
ตู้เพลง (Juke Box)  150 450  855  1620
ภัตตาคาร-ร้านอาหาร-แสดงสด 

--

--

--

3000

 

3. อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ VCD ฮาร์ดดิสและมิดี้ไฟล์ลงในคอม

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
(ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

 ต่อเดือน
(บาท) 
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
 6 เดือน
ลด 10%
12 เดือน
ลด 15%
ฮาร์ดดิส/ตู้  บูธ  ห้องคาราโอเกะ

--

--

1800 3000
มิดี้ไฟล์  คอมพิวเตอร์

--

--

1800

3000
ห้องโถงคาราโอเกะ  CONTROLROOM 

--

--

2000 3500

4. อัตราจัดเก็บโหลดเพลงและทำซ้ำ
   

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
(ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

 ต่อเดือน
(บาท) 
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
 6 เดือน
ลด 10%
12 เดือน
ลด 15%
ร้านรับโหลดเพลงมือถือและทำซ้ำเพลง
(ต่อร้าน) 

500

1500

2850 5400

 

 วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

     1. บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด  จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจสถานประกอบการและชี้แจงนโยบายการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการทราบ
     

     2.  เมื่อผู้ประกอบการยอมรับเงื่อนไข  บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด  จะนัดวันให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเงินหรือเช็คกับผู้ประกอบการ
 

     3. ผู้ประกอบการสามารถชำระโดยผ่านธนาคารในชื่อบัญชี บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 19430-19438  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง  หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมในนามบริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด

     4. เมื่อผู้ประกอบการได้ชำระค่าลิขสิทธิ์แล้ว  จะได้รับใบอนุญาตเป็นสติ๊กเกอร์  โดยผู้ประกอบการต้องติดแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดแจน

สถานที่ติดต่อ   บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด  เลขที่ 1296/90-91  ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 
  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
                  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์   02-9113311-5     โทรสาร 02-5879567
           
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.promediamart.com   E-mail : promedia@ji-net.com


 

Go back...                                                                                                   Next page...

Home page...

 


More



Copyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa