สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

20.  บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด 

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

-  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 862 เพลง
      
      

อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บ

คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  250 บาท/เดือน
วีซีดีคาราโอเกะ (Control Room) 250 บาท/เดือน
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ  250 บาท/เดือน
ซีเควนเซอร์  250 บาท/เดือน
นักดนตรีแสดงสด  250 บาท/เดือน
การใช้กับเครื่องเล่นอื่นๆ (เช่น เทป/ซีดี)  250 บาท/เดือน วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

     1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้งานลิขสิทธิ์เพลงภายใต้การจัดเก็บค่าตอบแทนของบริษัทฯ
ติดต่อขออนุญาต และชำระค่าตอบแทนได้โดยตรงที่สำนักงานของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด
พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประกอบการที่จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลง
    
      2. การชำระค่าตอบแทนตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด 
            2.1 ชำระโดยตรงที่บริษัทฯ
            2.2 ชำระโดยวิธีการส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินผ่านทางไปรษณีย์ (โดยสั่งจ่ายในชื่อของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด)
            2.3 ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
                  นายพรพล  ฉิมทวี  เลขที่บัญชี 0532728077
                

      3. เมื่อผู้ประกอบการที่จะใช้งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะออกสติ๊กเกอร์แสดงการได้รับอนุญาตตามที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด พร้อมใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ 

 
              
           หมายเหตุ 

          เมื่อผู้ประกอบการได้รับสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องนำสติ๊กเกอร์
ไปติดแสดงยังหน่วยให้บริการใช้งานลิขสิทธิ์เพลงให้เห็นชัดเจน สะดวกต่อการเข้าทำการตรวจสอบ

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 61/8 หมู่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     โทรศัพท์ 0-2995-6437 

 

Go back...                                                                                      Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa