สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ  28  บริษัทจัดเก็บฯ  ( Update 27 มิถุนายน 2554)

 

2.  บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด (อาร์เอส TCC ) 

     งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ-งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง  และค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน 7,775 เพลง

 อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

อัตราการจัดเก็บ\ต่อเดือน

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์

(ต่อหน่วย)

ต่อเดือน(บาท)

   ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน

    6 เดือนลด 10%

12 เดือน
ลด 15%

ตู้เพลง (Juke Box)  450  1,350  2,430 4,590
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ       450  1,350     2,430    4,590
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ       600 1,800     3,240    6,120
ห้องโถงหรือห้องวีไอพี 700 2,100     3,780    7,140

              

ห้องจัดเลี้ยง,สโมสร ฯลฯ ที่มีการแสดงสด หรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบมีดี้ฟายต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ)  จำนวนห้อง 1-3 ห้อง 10,000 บาท/ปี
จำนวนห้อง 4-6 ห้อง 15,000 บาท/ปี
จำนวนห้อง 7-10 ห้อง 20,000 บาท/ปี
จำนวนห้อง 10 ห้องขึ้นไป 25,000 บาท/ปี

ร้านอาหาร, สวนอาหาร, ภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร คาเฟ่, Pub Pub & Restaurant, นวด & สปา,เลาจน์ ลานเบียร์, โรงเบียร์, โบว์ลิ่ง, คอฟฟี่ช็อป, ศูนย์ออกกำลังกาย, สวนสนุก ฯลฯ ที่มีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง
(ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) 

จำนวนห้อง 1-50 ที่นั่ง  4,000 บาท/ปี
จำนวนห้อง51-100 ที่นั่ง 5,000 บาท/ปี
จำนวนห้อง 100 ที่นั่งขึ้นไป         6,000 บาท/ปี
สถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
สถานที่จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์       
เรียกเก็บต่อสาขา  3,600 บาท/ปี/สาขา
สถานประกอบการสายการบิน  เงื่อนไข  วิธีคิดตามจำนวนครั้งที่เครื่องขึ้นลงต่อปี
จัดเก็บ 450 บาท ต่อเที่ยว
สถานประกอบการโรงแรม  จัดเก็บ 60 บาท ต่อห้องต่อปี
วิทยุกระจายเสียง  จัดเก็บจากรายการวิทยุในอัตรา 7.5 % จากรายได้
รวมค่าโฆษณาก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งปี
ห้างสรรพสินค้า
ที่มีการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย โดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด
(ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) 
พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตรม.  จัดเก็บ 30,000 บาท ต่อปี
พื้นที่มากกว่า 5,001 ตรม. ขึ้นไป คิดเพิ่มตารางเมตรละ
2 บาท ต่อปี


          

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
(ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ที่มีการ
เผยแพร่เสียงตามสาย โดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด 
พื้นที่น้อยกว่า 100 ตรม.  จัดเก็บ 3,000 บาท ต่อปี
พื้นที่มากกว่า 101 ตรม. ขึ้นไป คิดเพิ่มตารางเมตรละ 2 บาท ต่อปี
เคเบิ้ลทีวี  ขนาดเล็ก (s)
สมาชิกน้อยกว่า 500 ราย   จัดเก็บ 40,000 บาท/ปี
ขนาดกลาง (M)
สมาชิกตั้งแต่  501 - 2,000 ราย   จัดเก็บ 50,000 บาท/ปี
ขนาดใหญ่  (L) สมาชิกตั้งแต่ 2,001 รายขึ้นไป   จัดเก็บ 60,000 บาท/ปี

              

ประเภทสิทธิทำซ้ำ  

ประเภทการใช้งาน 

อัตราการจัดเก็บ 

หมายเหตุ (ส่วนลด)

มีดีฟาย ผ่านโปรแกรม 4,000  บาท ไม่มี
คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  4,500  บาท ไม่มี
ฮาร์ดดิสก์ ต่อเครื่อง 8,000  บาท
ไม่มี
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ จำนวน 2 – 5  ห้อง   12,000  บาท  ไม่มี
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ จำนวน 6 - 10 ห้อง 20,000  บาท ***เฉพาะค่าทำซ้ำไม่รวมอัตราค่าเผยแพร่ในประเภทที่ใช้งาน ส่วนลด 15%*** 
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ จำนวน 11  ห้องขึ้นไป   20,000  บาท  ***เฉพาะค่าทำซ้ำไม่รวมอัตราค่าเผยแพร่ในประเภทที่ใช้งาน ส่วนลด 15%*** 


 

อัตราพิเศษสำหรับชำระค่าทำซ้ำค่าทำซ้ำ+ค่าเผยแพร่ต่อปี
             
                                                                                                   

รายละเอียดการทำซ้ำ

ค่าทำซ้ำ

ค่าเผยแพร่ต่อปี (15%)

อัตราพิเศษ

ทำซ้ำมีดี้ฟาย คอมพิวเตอร์  4,000 7,140 10,500
ทำซ้ำฮาร์ดดิสท์ ต่อเครื่อง   4,500 7,140 11,000
  
 
                                                         
      
คำจำกัดความ

  ตู้เพลง JUKE BOX  คือ   ตู้เพลง  ซึ่งประกอบการด้วยเครื่องเล่นซีดี  และแผ่นซีดี  หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกงานเพลงใส่ในหน่วยบันทึกข้อมูล เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และอุปกรณ์รับการหยอดเหรียญ  ในอัตราเพลงละ  2 - 5  บาท

  ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ  คือ  ตู้คาราโอเกะ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเล่นวีซีดี และแผ่นวีซีดี – คาราโอเกะ จอมอนิเตอร์ (จอทีวี-จอคอมพิวเตอร์) เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและไมโครโฟน และอุปกรณ์รับการหยอดเหรียญ ในอัตราเพลงละ 5 – 10 บาท ซึ่งมีลักษณะการติดประกอบกัน อันจะแยกขาดออกจากกันมิได้และให้หมายความรวมถึงตู้คาราโอเกะที่จะนำงานลิขสิทธิ์ออกมาเผยแพร่จากหน่วยบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์


ข้อพิจารณา  องค์ประกอบของตู้คาราโอเกะ ส่วนควบ อันเป็นสาระสำคัญของตู้คาราโอเกะ  มีดังนี้

  1.  จอมอนิเตอร์ 1 จอ
  2.  อุปกรณ์รับการหยอดเหรียญ 1 ชุด

           บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ คือ เครื่องคาราโอเกะ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเล่นวีซีดี และแผ่นวีซีดี-คาราโอเกะ จอมอนิเตอร์ (จอทีวี-จอคอมพิวเตอร์) เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและไมโครโฟน และอุปกรณ์รับการหยอดเหรียญ ในอัตราเพลงละ 5-10 บาท ซึ่งมีลักษณะของการติดประกอบกันอันจะแยกขาดจากกันมิได้ และ ให้หมายความรวมถึง บูธคาราโอเกะ ที่จะนำงานลิขสิทธิ์ออกมาเผยแพร่จากหน่วยบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
  

            ภายใต้ความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง บูธคาราโอเกะหยอดเหรียญต้องตั้งอยู่ภายในห้องมีลักษณะเป็นการส่วนตัว และตั้งให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือสถานบริการ ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าห้องโถง หรือห้องวีไอพี   คือ   สถานบริการที่จัดให้มีเครื่องคาราโอเกะให้บริการ ซึ่งเครื่องคาราโอเกะ  อันจะประกอบด้วยเครื่องเล่นวีซีดี และแผ่นวีซีดี-คาราโอเกะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ หรือหน่วยบันทึก  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่บันทึกงานลิขสิทธิ์ประเภทมีดี้ฟาย หรือวีซีดี-คาราโอเกะ และประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและไมโครโฟน
           ภายใต้ความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง กรณีห้องวีไอพี (Very Important Person Room) หมายความรวมถึง ห้องที่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัว และสถานบริการดังกล่าว อาจจะเก็บค่าให้บริการดังกล่าวด้วยก็ได้

           การแสดงสด ลานโล่ง หรือห้องโถงทั่วไป  กล่าวคือ การใช้งานดนตรีกรรมเพื่อการแสดงสดต่อสาธารณชน ซึ่งอาจจะอยู่ภายในห้องโถงทั่วไป หรือลานโล่ง ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่มีการแสวงหาผลประโยชน์ หรือในสถานประกอบการ  ได้แก่

  1.  ร้านอาหาร     
  2.  คาเฟ่     
  3.  ผับ      
  4.  เลาท์     
  5.  คอฟฟี่ช็อป
  6.  ลานเบียร์                                                                                                                                       7.  โรงเบียร์                                                                                                                                          
8.  สวนอาหาร                                                                                                                                        9.  งานแต่งงาน                                                                                                                                       10.  งานเลี้ยงตามโรงแรม,สโมสร,สมาคม
  
  งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง  หมายความถึง  ผู้ประกอบการที่นำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรมไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสิ่งบันทึกเสียง ประเภทเทปคลาสเซ็ต คอมแพ็กดิสก์ (ซีดี) ฯลฯ ที่มีเนื้อร้องทำนองเพลงที่ไม่อยู่ในรูปแบบคาราโอเกะ ในสถานประกอบการ  ได้แก่

  1.  ร้านอาหาร (FAST  FOOD)   8.  ร้านกาแฟ
  2.  สวนอาหาร     9.  ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
  3.  ศูนย์อาหาร (FOOD  COURT)   10.  สวนสนุก                     
  4.  ภัตตาคาร (RESTAURANT)   11.  สนามไดร์ฟกอล์ฟ  หรือสนามกอล์ฟ
  5.  ลานโบว์ลิ่ง     12.  ศูนย์ออกกำลังกาย (FITNESS  CENTER)
  6.  ร้านเบเกอร์รี่     13.  เรือสำราญ
  7.  ร้านไอศครีม
    

             การใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนกิจการวิทยุกระจายเสียง  คือ การใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการส่ง การกระจายเสียง ข่าวสารสาธารณะ สาระบันเทิงใดๆ หรือการแพร่เสียงด้วยคลื่นความถี่ จากสถานีวิทยุนั้นไปยังเครื่องรับที่สามารถเปิดรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเปิดรับฟังได้โดยตรง

             ภายใต้ความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง โดยลักษณะผู้ให้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุคมนาคม กิจการซึ่งให้บริการบริการรายการต่างๆ ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการ
นั้นๆ ได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ คลื่นวิทยุ คลื่นเฮรตเซียน ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเปิดรับฟังโดยเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้นได้

               สถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสถานที่จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ  การใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง เทป หรือวัสดุโทรทัศน์ หรือโสตทัศนวัสดุ โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยลักษณะเป็นการเปิดสาธิต ตัวอย่าง วิธีการใช้งานของเครื่องและแสดงคุณภาพของเสียง หรือภาพ ซึ่งอาจจะตั้งให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือสถานบริการห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า หรือศูนย์จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ

  ห้างสรรพสินค้า  คือ  สถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งชนิดของสินค้า และรูปแบบการนำเสนอสินค้า โดยมีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งรวมไปถึง ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) และ ชอปปิ้งมอลล์ (Shopping Mall)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท   คือ  สถานที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ในแหล่งชุมชนพื้นที่ขนาดเล็ก

  ตลาดสด  คือ  เป็นสถานที่ขายของสด เน้นขายสินค้าบริโภค ไม่เน้นความสวยงามของสถานที่

  เคเบิ้ลทีวี  คือ  ระบบการส่งโปรแกรมโทรทัศน์  ตามสายและ/หรือระบบอื่นไปยังสมาชิก ในลักษณะแบบบอกรับสมาชิก

วิธีการ / ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

1.  ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินผ่านสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจชั้นนำในนามชื่อบัญชีบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ดังนี้


 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดน้อย         บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  154-3-08415-4
 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขาลาดพร้าว         บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  011-6-04059-9
 3) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาลาดพร้าว     บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  047-3-02990-0
 4) ธนาคาร ธ.ก.ส. จำกัด  สาขาจตุจักร              บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  058-5-00447-0
 5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด                       (กรณีนี้ใช้กับใบแจ้งเตือน เท่านั้น)
 6) ธนาคารออมสิน                                        (กรณีนี้ใช้กับใบแจ้งเตือน เท่านั้น)
 7) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ) สั่งจ่ายไปรษณีย์ปลายทาง จตุจักร เท่านั้น

2. เมื่อผู้ประกอบการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารจากธนาคาร เรียกว่า
“ใบฝากเงิน/ใบโอนเงิน (ใบ เป-อิน/Pal-In)” เพื่อยืนยันการนำเข้าบัญชี

3. ให้ผู้ประกอบการนำใบฝากเงิน / ใบโอนเงิน จากธนาคาร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ไปถ่ายเอกสาร อย่างละ 1 ฉบับ

4. พร้อมกรอกรายละเอียดลงในที่ว่าง ในสำเนาใบโอนเงิน  ดังนี้ 


1) ชื่อ - นามสกุล
2) ชื่อสถานประกอบการ
3) รายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งเอกสารไปให้ (ที่อยู่ดังกล่าวสามารถมีผู้รับเอกสารลงทะเบียนที่ทางบริษัทฯ จะจัดส่งไปให้ได้)
4) เลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
5) จำนวนตู้เพลง (JUKEBOX),ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ,บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ,ห้องโถงหรือห้อง
วีไอพี,การแสดงสด ลานโล่ง หรือ ห้องโถงทั่วไป (ที่มีการแสดงสด หรือใช้งานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟาย   
ในระบบต่างๆ, สถานประกอบการโรงแรม,สายการบิน,งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง,วิทยุกระจายเสียง,
สถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า,สถานที่จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์,การจัดนิทรรศการ/เทศกาล/ 
มหกรรม,การทำซ้ำงานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดีคาราโอเกะ), การทำซ้ำงานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟายผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ,ระบบซีเควสเซอร์,ระบบโปรแกรมมีดี้เพลย์เยอร์ และคีย์บอร์ดที่ใช้
ระบบมีดี้,ระบบคอมโพสเซอร์ที่ได้รับชำระค่าลิขสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว

5.  นำสำเนาใบโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนการค้า โทรสาร (แฟ็กซ์) มายังบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หมายเลขโทรสาร 0-2938-8855 หรือ 0-2938-8402

6.  โทรศัพท์มาที่ บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หมายเลข 0-2938-8000 (ติดต่อฝ่ายการตลาด) เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับสำเนาเอกสารที่ท่านได้ส่งโทรสาร (แฟ็กซ์) มาที่บริษัทฯ ชัดเจนและครบถ้วน

7.   สำหรับผู้ประกอบการที่ชำระเงินที่ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในรูปของธนาณัติสั่งจ่าย กรุณาระบุ “เพื่อรับเงิน
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จตุจักร และสั่งจ่ายในนาม บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด” พร้อมส่งธนาณัติดังกล่าว
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) กลับมาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่  ดังนี้

  บริษัท  จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
  203/18-20  ซอยลาดพร้าว 15
  ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร  10900

8.   หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วนแล้ว บริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและสติ๊กเกอร์พร้อมเอกสาร
รับรองการใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน,สิทธิทำซ้ำงานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดีคาราโอเกะ),สิทธิทำซ้ำงานดนตรีกรรม 
รูปแบบมีดี้ฟายทางไปรษณีย์ภายใน 1 สัปดาห์ (เพื่อความสะดวกของท่าน หากไม่ได้รับภายในที่กำหนดกรุณาติดต่อกลับมายังบริษัทฯ)

9.  กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการต่ออายุสัญญา (สติ๊กเกอร์) ให้นำใบแจ้งเตือน (Bill Payment) ที่ได้รับจาก
บริษัทฯ ไป ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคาร ธ.ก.ส.,
ธนาคารออมสิน หรือ จุดรับชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post) โดยไม่ต้องโทรสาร (แฟ็กซ์) เอกสาร แต่หาก
การต่ออายุสัญญาไม่ตรงตามใบเตือนท่านต้องโทรสาร (แฟ็กซ์) รายละเอียดการเพิ่ม/ลด จำนวนตู้เพลง
(JUKEBOX),ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ,บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ,ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี,การแสดงสด ลานโล่ง หรือห้องโถงทั่วไป (ที่มีการแสดงสด หรือใช้งานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟายในระบบต่างๆ), สถานประกอบการโรงแรม,สายการบิน,


งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง,วิทยุกระจายเสียง,สถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า,สถานที่จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์,การจัดนิทรรศการ/เทศกาล/มหกรรม,การทำซ้ำงานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดีคาราโอเกะ),การทำซ้ำ งานดนตรีกรรม รูปแบบมีดี้ฟายผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ,ระบบซีเควสเซอร์,ระบบโปรแกรมมีดี้เพลย์เยอร์  และคีย์บอร์ดที่ใช้ในระบบมีดี้,ระบบคอมโพสเซอร์ ฯลฯ ของท่านกลับมาที่บริษัทฯ ตามหมายเลขโทรสารข้างต้น (เพื่อความสะดวกของท่าน หากไม่ได้รับภายในที่กำหนดกรุณาติดต่อกลับมายังบริษัทฯ)

สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 203/18-20  ซ.ลาดพร้าว 15  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจัตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทรศัพท์  0-2938-8000   โทรสาร  0-2938-8855,0-2938-840

 

next......หน้าต่อไป..............

go-back กลับหน้าเดิม


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa