สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

19.  บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

-  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 656 เพลง
      
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง


 
 1.  ประเภทธุรกิจคาราโอเกะที่ใช้งานลิขสิทธิ์ ดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง ฯลฯ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บ

ตู้หยอดเหรียญ   190 บาท/ตู้/เดือน
บูธหยอดเหรียญ   190 บาท/บูธ/เดือน
ห้องคาราโอเกะ    450 บาท/ห้อง/เดือน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  3,000 บาท/ปี2.  ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ทั่วไปที่ไม่ใช่กิจการประเภทคาราโอเกะ ฯลฯ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บ

ตู้เพลง (Jukebox) 190 บาท/เดือน
สถานประกอบการสายการบิน          300 บาท/เที่ยว
  สถานประกอบการโรงแรม        40 บาท/ห้อง/ปี     3.  ประเภทธุรกิจเคเบิ้ลทีวี/วิทยุเพื่อธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บ

เคเบิ้ลทีวี  

10 บาท/สมาชิก/เดือน
สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจ  1,000 บาท/คลื่น/เดือน


 

อัตราค่าจัดเก็บทำซ้ำลงในฮาร์ดดีสก์ คาราโอเกะ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บ

ตู้หยอดเหรียญ  3,000 บาท/ตู้/ปี

Control room 

600 บาท/จอ
มีดี้ไฟส์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท/เครื่อง/ปี
มีดี้ไฟส์ผ่านระบบซีเคว้นเซอร์  3,000 บาท/เครื่อง/ปี
ทำซ้ำมีดี้ไฟส์ผ่านทุกระบบ  3,000 บาท/เครื่อง/ปี

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการเก็บค่าตอบแทน

1. โฆษณาประชาสัมพันธ์
2. ออกสติ๊กเกอร์อนุญาตให้นำสิทธิไปเผยแพร่
3. แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
4. เจ้าหน้าที่บริษัทออกชี้แจงและตักเตือน (สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิแต่ยังไม่ชำระค่าตอบแทน)

หมายเหตุ   การชำระค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนสามารถชำระเป็น

 ราย  1 เดือน
 ราย  3  เดือน
 ราย  6 เดือน
 ราย   1  ปี 

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 50/20 ซ.จันทร์สะพาน 3 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     โทรศัพท์ 0-2286-3899  โทรสาร 0-2286-2558

Goback...                                                                                                                  Next page...

 

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa