สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

15.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค เรคคอร์ด 

       งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ      

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง จำนวน 312 เพลง
       
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

ประเภทธุรกิจ (ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

ตู้เพลง (Juke box) 2,000 บาท/ปี
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ  2,000 บาท/ปี
บู๊ธหยอดเหรียญคาราโอเกะ  2,400 บาท/ปี
ห้องโถงหรือห้องวีไอพี 3,600 บาท/ปี
ห้องจัดเลี้ยง, สโมสร ฯลฯ  ที่มีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบมิดี้ไฟล์ต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ)  จำนวนห้อง 1 – 3 ห้อง3,600  บาทต่อปี
จำนวนห้อง 4 – 6 ห้อง 4,800  บาทต่อปี
จำนวนห้อง 7 ห้องขึ้นไป  6,000  บาทต่อปี
การแสดงสดตามลานโล่งหรือห้องโถงทั่วไป หรือการใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบมิดี้ไฟล์ต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) จำนวน   1 - 50 ที่     3,600  บาทต่อปี
จำนวน 51 - 100 ที่      4,800  บาทต่อปี
จำนวน 100 ที่ขึ้นไป     6,000  บาทต่อปี
การใช้งานดนตรีกรรมเพื่อประกอบงานอื่นๆ เช่น
ประกอบภาพยนตร์, ละครโทรทัศน์, ละครเวที,
โฆษณา, รายการโทรทัศน์, ทอล์คโชว์, เกมส์โชว์, วาไรตี้โชว์, เรียลลิตี้โชว์ฯลฯ
5,000 บาทต่อเพลง
สถานประกอบการสายการบิน  100 บาทต่อเที่ยวเงื่อนไข   วิธีคิด คิดตามจำนวนครั้งที่เครื่องบินขึ้น - ลงต่อปี        
สถานที่จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า-เครื่องคอมพิวเตอร์  1,800 บาทต่อปี  เงื่อนไข  เรียกเก็บต่อสาขา
การจัดนิทรรศการ  พื้นที่น้อยกว่า 1,000 ตรม. 1,000 บาท/15วัน
เงื่อนไข  หากจัดงานเกิน 15 วันเรียกเก็บเพิ่มวันละ 50 บาท
พื้นที่มากกว่า 1,000 ตรม.    1,500 บาท/15วัน
เงื่อนไข  หากจัดงานเกิน 15 วันเรียกเก็บเพิ่มวันละ 70 บาท
การจัดเทศกาล พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตรม.    1,500 บาท/15วัน
เงื่อนไข  หากจัดงานเกิน 15 วันเรียกเก็บเพิ่มวันละ 70 บาท
พื้นที่มากกว่า 5,000 ตรม.    2,000 บาท/15วัน
เงื่อนไข  หากจัดงานเกิน 15 วันเรียกเก็บเพิ่มวันละ 100 บาท
การจัดมหกรรม พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตรม.    2,400 บาท/15วัน
เงื่อนไข  หากจัดงานเกิน 15 วันเรียกเก็บเพิ่มวันละ 120 บาท
พื้นที่มากกว่า 5,000 ตรม.    3,600 บาท/15วัน
เงื่อนไข  หากจัดงานเกิน 15 วันเรียกเก็บเพิ่มวันละ 150 บาท

ประเภทธุรกิจ (ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

ห้างสรรพสินค้าที่มีการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายโดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือการแสดงสด (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตรม.    8,000 บาทต่อปี
พื้นที่มากกว่า 5,000 ตรม. เรียกเก็บเพิ่ม ตรม.
ละ 1 บาทต่อปี
มินิมาร์ท, ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ที่มีการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย โดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด  พื้นที่น้อยกว่า 100 ตรม.    1,200 บาทต่อปี
พื้นที่มากกว่า 100 ตรม. เรียกเก็บเพิ่ม ตรม.
ละ 1 บาทต่อปี
เคเบิ้ลทีวี สมาชิกน้อยกว่า 1,000 ราย จัดเก็บ 5,000 บาท/ปี
สมาชิก 1,000 – 3,000 ราย จัดเก็บ 10,000 บาท/ปี
สมาชิกมากกว่า 3,000 ราย จัดเก็บ 15,000 บาท/ปี
การแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ  เช่น คอนเสิร์ตที่มี
การจำหน่ายบัตรเข้าชม ฯลฯ
จำนวน 1 – 5 เพลง จัดเก็บ 3% จากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมต่อรอบ
จำนวน 5 เพลงขึ้นไป จัดเก็บ 5% จากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมต่อรอบ
เงื่อนไข  ในกรณีที่ไม่มีการจำหน่ายบัตรจัดเก็บ 5,000 บาท ต่อรอบ
การประกวดร้องเพลงต่างๆ  1,800 บาทต่อปี

 

 วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  


   1. ผู้รับมอบอำนาจให้จัดเก็บค่าตอบแทนจากทางห้างฯ จัดให้เจ้าหน้าที่ให้เข้าไปสำรวจและชี้แจงนโยบายของห้างฯ ให้ผู้ประกอบการทราบ

   2. เมื่อผู้ประกอบการรับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไข สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามวิธีการต่อไปนี้       2.1ชำระโดยผ่านตัวแทนพร้อมรับสติ๊กเกอร์เครื่องหมายและเอกสารรับรองการใช้สิทธิให้ผู้ประกอบการ
       2.2 ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา
รามอินทรา กม.8  ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค เรคคอร์ด  เลขที่บัญชี 276 – 1 – 38037 – 2
       2.3 ชำระโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามห้างหุ้นส่วนฯ

หมายเหตุ

       การชำระเงินตามข้อ 2.3 บริษัทฯ จะจัดส่งสติ๊กเกอร์เครื่องหมายและเอกสารรับการใช้สิทธิให้กับ
ผู้ประกอบการหลังจากนำเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารของผู้สั่งจ่ายแล้วภายใน 3 วันทำการ โดยจะจัด
ส่งสำเนาเอกสารให้กับผู้ประกอบการทางโทรสารก่อน และในกรณีที่ยอดชำระเกิน 3,600 บาทต่อปีขึ้นไป สามารถแบ่งชำระเป็น ครั้งละ 6 เดือน หากยอดชำระเกิน 6,000 บาทต่อปีขึ้นไป สามารถแบ่งชำระเป็น
ครั้งละ 4 เดือน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ที่แจ้งไว้ข้างต้น

 สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 607  ซ.เกษมสุข 7  ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์   0-2690-3736    โทรสาร  0-2690-3736


Go back....                                                                                                            Next page....

Home page....


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa