สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
14.  บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
      
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  
- งานสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 3,117 เพลง
 
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง 

โรส มีเดียฯ แจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าลิขสิทธิ์คาราโอเกะ 2555

ที่มา ฝ่ายลิขสิทธิ์คาราโอเกะ บจก.โรส มีเดียฯ / 1 ธันวาคม 2554

1. ประเภทสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ประเภทธุรกิจ
(ต่อหน่วย)
อัตราการจัดเก็บ (บาท)
3 เดือน
(ขั้นต่ำ)
6 เดือน
(ลด 10%)
12 เดือน
(ลด 15%)
ตู้หยอดเหรียญ (250 บ/ด) 750 1,350 2,550
ห้องโถง หรือ วีไอพี (450 บ/ด) 1,350 2,430 4,590

(* ส่วนลด ห้องโถง/วีไอพี 4-10 ห้อง ลดเพิ่ม 10%, 11 ห้องขึ้นไป ลดเพิ่ม 20%)

2. ประเภทสิทธิทำซ้ำ

ประเภทธุรกิจ
(ต่อระบบ)
อัตราการจัดเก็บ (บาท)
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ฮาร์ดดิสก์ 1 ห้อง 1,500 2,500 4,000
ฮาร์ดดิสก์ 2-3 ห้อง 2,000 3,000 5,000
ฮาร์ดดิสก์ 4-10 ห้อง 2,500 3,500 6,000
ฮาร์ดดิสก์ 11 ห้องขึ้นไป 3,000 4,000 7,000

หมายเหตุ : ราคานี้รวมษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ลูกค้าที่ใช้ราคาเก่าทุกประเภทให้ยกเลิก และ ให้เริ่มใช้ราคาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

คมกฤตย์ วรรณรักษ์ (ผจก.ฝ่ายขายลิขสิทธิ์คาราโอเกะ)
โทร. 083-178-2777, 02-294-2222 ต่อ 3704


 
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์(ต่อหน่วย)

 อัตราการจัดเก็บ

ต่อเดือน
(บาท) 
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
6 เดือน
(ลด 5%)
12 เดือน
(ลด 10%)
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ  
ที่ไม่ใช่ห้องวีไอพี 
250 750  1,425  2,700
ห้องโถงหรือห้องวีไอพี 450 1,350  2,565  4,860
ห้องจัดเลี้ยง, สโมสร ฯลฯ ที่มีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ)  จำนวนห้อง   1 – 5 ห้อง 3,500  บาท/ปี
จำนวนห้อง   6 – 10 ห้อง  4,500 บาท/ปี
จำนวนห้อง 11 – ห้องขึ้นไป       6,000 บาท/ปี
ร้านอาหาร, สวนอาหาร, ภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร, Pub & Restaurant นวด&สปา, เลาจน์, ลานเบียร์, โรงเบียร์, โบว์ลิ่ง คอฟฟี่ช็อป, ศูนย์ออกกำลังกาย, สวนสนุก ฯลฯ ที่มีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง
(ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ)
จำนวนที่นั่ง 1 – 100 ที่นั่ง  1,500  บาท/ปี (เฉลี่ยวันละ 4 บาท)
จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่งขึ้นไป 3,000 บาท/ปี (เฉลี่ยวันละ 8 บาท)
สถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกเก็บต่อสาขา
1,500 บาท/ปี
ห้างสรรพสินค้า
ที่มีการเผยแพร่เสียงตามสายโดยใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด
(ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) 
พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.จัดเก็บ  10,000 บาท/ปี
พื้นที่มากกว่า 5,001 ตร.ม. ขึ้นไปคิดเพิ่ม ตร.ม.ละ 2 บาท/ปี
 
 

ประเภทสิทธิทำซ้ำ
    

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์(ต่อหน่วย)

 อัตราการจัดเก็บ

3 เดือน 6 เดือน  12 เดือน
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ  4,000  5,000  6,000
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ  2 – 5 ห้อง  2,000  3,000  5,000
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ  6 – 10 ห้อง  2,500  3,500  6,000
ฮาร์ดดิสก์ ต่อระบบ 11 ห้องขึ้นไป 3,000  4,000 7,000
  
          
หมายเหตุ  ค่าทำซ้ำฮาร์ดดิสก์  ยกเว้นส่วนลด

เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน  มีดังนี้
 
   1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าในงานเผยแพร่  บันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ  ก่อนนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง
   2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯเป็นรายเดือน
หรือรายปี  ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่ต้อง
ทำการชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ชำระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลด 5%) ชำระล่วงหน้า 12 เดือน (ได้ส่วนลด 10%) 

   3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งาน
   4. ผู้ประกอบการต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
 ระยะเวลาการจัดเก็บลิขสิทธิ์ถ้าผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะต่ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์เพลงในการเผยแพร่เพื่อการค้า ทางผู้ประกอบการจะต้องชำระต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 7 วัน และหากผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จะใช้งานเพลงของทางบริษัทฯ โปรดกรุณาระงับการใช้ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯโดยทันที มิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับทางผู้ประกอบการตามที่กฎหมายระบุวันทันที

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
 
   1. ผู้ประกอบการ สามารถชำระเงินผ่านสถาบันการเงิน โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ในนามชื่อบัญชี
บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ดังนี้
       1.1 ธนาคารกสิกรไทย     สาขาคลองเตย     บัญชีกระแสรายวัน     เลขที่  017-1-07170-4
       1.2 ธนาคารกรุงเทพ       สาขาสุนทรโกษา    บัญชีกระแสรายวัน    เลขที่  218-3-02434-4
  
   2. เมื่อผู้ประกอบการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับเอกสารจากธนาคารเรียกว่า"ใบฝากเงิน/ใบโอนเงิน ( ใบ Pay-in )"  เพื่อยืนยันการนำเงินเข้าบัญชี
 
   3. ให้ผู้ประกอบการนำ ใบฝากเงิน/ใบโอนเงินจากธนาคาร ,บัตรประชาชน และทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ
 
   4. ให้ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดลงในที่ว่าง ในสำเนาใบโอนเงิน ดังนี้
       4.1 ชื่อ - นามสกุล
       4.2 ชื่อสถานประกอบการ ระบุรายละเอียด ที่อยู่ที่ตั้งร้านและ ที่อยู่ที่ต้องการให้ทางบริษัทฯจัดส่งเอกสารไปให้ (ที่อยู่ดังกล่าวต้องสามารถมีผู้รับเอกสารลงทะเบียนที่ทางบริษัทฯจะจัดส่งไปให้ได้ หากเป็นที่อยู่เดียวกันระบุเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้น)
       4.3 ระบุเลขหมายโทรศัพท์ที่ร้าน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้สะดวก
       4.4 ระบุประเภทการใช้งานและจำนวนหน่วย ที่ได้ชำระเข้ามา
    5. ให้ผู้ประกอบการนำสำเนาใบโอนเงินสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนการค้าส่งโทรสาร(แฟ็กซ์) มายังบริษัทฯที่หมายเลข  02-293-0100 (ถึงฝ่ายลิขสิทธิ์เพลง)

    6. ให้ผู้ประกอบการโทรติดต่อมายังบริษัทที่หมายเลข 02-294-2222 ติตต่อฝ่ายลิขสิทธิ์เพลงเพื่อ
ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร ที่ได้ส่งโทรสาร (แฟ็กซ์) เข้ามาที่บริษัทฯชัดเจน และครบถ้วนหรือไม่
 
    7. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วทางบริษัทฯจะจัดส่งสติ๊กเกอร์เอกสารรับรองการใช้สิทธิ พร้อมใบเสร็จ
รับเงินให้กับทางผู้ประกอบการตามที่อยู่ที่ระบุ ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ
 
    8. สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการชำระเพื่อต่ออายุสัญญา  ให้นำใบแจ้งเตือน (Bill Payment) ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ ไปชำระเงินผ่านทางธนาคารฯที่ระบุไว้ข้างต้น  โดยส่งโทรสารเข้ามาให้กับทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันการชำระเงิน  เมื่อทางบริษัทฯได้รับข้อมูลการชำระของผู้ประกอบการจากทางธนาคารฯเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งสติ๊กเกอร์เอกสารรับรองการใช้สิทธิให้กับทางผู้ประกอบการตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้ให้กับทางบริษัทฯ ไม่เกิน 7 วันทำการ

    9. กรณีที่ทางผู้ประกอบการไม่สะดวก และไม่สามารถดำเนินการ โอนเงินชำระทางธนาคารฯ ได้เองนั้น
ทางผู้ประกอบการสามารถโทรฯติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเขตพื้นที่เข้าไปรับชำระกับทางผู้ประกอบการที่ร้านได้ โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้กับทางผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน เมื่อทางบริษัทฯได้รับการชำระเงินจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว จะทำการจัดส่งสติ๊กเกอร์เอกสารรับรองการใช้สิทธิ์ให้กับทางผู้ประกอบการไม่เกิน 7 วันทำการ

   10. อนึ่งหากเกินระยะเวลา 7 วันทำการแล้วผู้ประกอบการยังไม่ได้รับสติ๊กเกอร์เอกสารรับรองการใช้สิทธิ  ให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์แจ้งติดต่อมายังบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ตรวจสอบแก้ไขให้ทางผู้ประกอบการต่อไป
สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 1  อาคารมนต์พิชิต  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120
 
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     โทรศัพท์   0-2294-2222    โทรสาร  0-2293-0110

  

Go back...                                                                                                     Next page...

 
Home page...      
 
  
 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa