สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11.  บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด    

 งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ     

- งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง จำนวน  3,386  เพลง

 อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
(ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

ต่อเดือน
(บาท)
ชำระขั้นต่ำ
3 เดือน
(ลด 3 %) 
ชำระขั้นต่ำ
6 เดือน
(ลด 5 %) 
ชำระขั้นต่ำ
12 เดือน
(ลด 10 %)
1. ประเภทธุรกิจคาราโอเกะ ที่ใช้งานลิขสิทธิ์ดนตรีกรรม วีซีดี และคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (มีดี้ไฟล์)
- ตู้หยอดเหรียญ(ต่อตู้)  250   720  1,420  2,700
- บูธหยอดเหรียญ(ต่อบูธ) 250 720 1,420  2,700
- ห้องคาราโอเกะ(ต่อห้อง) 350 1,010  1,990  3,780
-เงื่อนไข กรณีผู้ประกอบการมีตั้งแต่ 6 ห้อง/จอขึ้นไปเรียกเก็บ 60 % ของจำนวนห้อง/จอทั้งหมด
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ฯลฯ  4,000 บาท/ปี
2. ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่คำร้อง/ทำนอง และ/หรือ มิวสิควีดีโอ โดยทั่วไป
    ที่ไม่ใช่กิจการประเภทคาราโอเกะ
- ตู้เพลง(Jukebox)  200 580 1,140  2,160
- ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ฯลฯ 

2,500 บาท/ปี

- สถานประกอบการสายการบิน จัดเก็บ 350 บาท ต่อเที่ยว เงื่อนไข  คิดตามจำนวนครั้งที่เครื่องบินขึ้นลงต่อปี
- สถานประกอบการโรงแรม จัดเก็บ 60 บาท ต่อห้องต่อปี เงื่อนไข เรียกเก็บ 40 %  ของจำนวนห้องทั้งหมด
(ไม่รวมห้องคาราโอเกะ)

  
   
 วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์


  1.  ผู้ประกอบการสามารถชำระโดยผ่านธนาคารในชื่อ บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
      -  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคำแหง   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 079-301100-1  และส่งแฟ็กซ์สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนการค้าไปที่บริษัท รถไฟดนตรี (1995)จำกัด บริษัทฯ จะจัดส่งสติ๊กเกอร์และใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสารรับรองการใช้สิทธิ์ ให้กับผู้ประกอบการทางไปรษณีย์  ภายใน 7 วันทำการ
 

  2.  ชำระโดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด  เลขที่ 186  ซอยสมานมิตร แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 

สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 186  ซ.สมานมิตร  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                                                                                               

โทรศัพท์ 0-2314-0222,0-2318-6565-6,0-2719-8369  โทรสาร 0-2318-6404 


Go back...                                                                                                             Next page...

Home page...


 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa