สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนเพลงของแต่ละองค์กร

1 บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด(อนุญาตให้จัดเก็บ)
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ- งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียงเพลงต่างประเทศ จำนวน 800,000 เพลง
- งานดนตรีกรรมของนักแต่งเพลงที่เป็นสมาชิกของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรีฯ157 ชื่อ จำนวน 6,270  เพลง
และเพลงของบริษัท โซนี่บีเอ็มจีฯ จำนวน3,600 เพลง 
รวมทั้งเพลงของศิลปิน AF จำนวน 100 เพลง 
  
2 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด (อนุญาตให้จัดเก็บ)
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  -   งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง  และค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน 7,775 เพลง
                                  
                                                 

3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อนุญาตให้จัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงในสังกัดและบริษัทค่ายเพลงในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด  (มหาชน) รวมทั้งค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก จำนวน 21,808 เพลง
   
                                                     

บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของเจ้าของลิขสิทธิ์จำนวน 5,000 เพลง
       

5 บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด 


งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน 8,730 เพลง

                                                         

6 บริษัท เสียงสยามแผ่นเสียง – เทป จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน  5,083  เพลง

7 บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จำกัด 

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน  8,486 เพลง
         

8. บริษัท  ดรีม เรคคอร์ด จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง จำนวน 355 เพลง

9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิว แป๊ะ ทง เทรดดิ้ง

(ห้ามจัดเก็บ)

 
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง จำนวน 260 เพลง                               

                                                     

10 บริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

 
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง จำนวน  45  เพลง                               

11 บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง จำนวน  3,386  เพลง

12 บริษัท  ลิขสิทธิ์สยาม จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  -  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก  จำนวน 10,451 เพลง

                                                         
 

13 บริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด(ยกเลิกจัดเก็บ)

       มีการแยกตัวออกมาเป็น บ.อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด  และ บ.เค.ที. พับลิชชิ่ง จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

       ตั้งแต่เดือน พ.ค.54 เป็นต้นไป

 
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  -  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงจำนวน 19,685 เพลง และค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก 13 บริษัท


                                          

14 บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 3,117 เพลง

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค เรคคอร์ด 

(ห้ามจัดเก็บ) 

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง จำนวน 312 เพลง

16 บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด

(อนุญาตให้จัดเก็บ) 

 
  งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ          -  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง และค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก จำนวน  7,652  เพลง
      
1. บริษัท มิวสิค ฟาร์ม จำกัด  2. บริษัท บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด จำกัด
3.บริษัท ไชยอนันต์ โปรโมชั่น จำกัด  4.บริษัท เกสส์มิวสิค จำกัด
5.บริษัท ดีพีเอส มิวสิค จำกัด  6.บริษัท พี.จี.เอ็ม.เรคคอร์ด จำกัด
7. บริษัท เอลริช จำกัด 8.นายพิสุทธิ์  เกรียงบูรพา 9.นายทวิษย์ชญะ 
ตั้งสหะรังสี  10.บริษัท ซาเล้ง การดนตรี จำกัด 11.บริษัท ส้มเช้ง             สตูดิโอ จำกัด 12.บริษัท เอ็ม.ดี.เทป จำกัด) 13. บริษัท มิราเคิลเร็คคอร์ดส จำกัด 14.นายจรัญ สารีวงศ์ 15.บริษัท ฝนจางเรคคอร์ด  จำกัด 16.บริษัท พีพีเอส โปรโมชั่น จำกัด 17.นายบรรณ สุวรรณโณชิน  18.นายสมนึก ทองมา 19.บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด

                  

17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล

(อนุญาตให้จัดเก็บ)

 
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง
   จำนวน 5,957 เพลง

18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี โปรโมชั่น

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  -  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 916 เพลง
                                                 

19 บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด

(อนุญาตให้จัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 656 เพลง
      

20 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด

(อนุญาตให้จัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง จำนวน 862 เพลง
      

 

21  บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,619 เพลง

22  บริษัท บริหารลิขสิทธิ์ จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิกจำนวน 5,840 เพลง 
(1.บริษัท เอ.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  2. บริษัท บี.เค.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  3. ชิน โฟร์เอส จำกัด   4. บริษัท เอส.เอ็น.อาร์ต โปรโมชั่น จำกัด  5. บริษัท เทปบูรพา (1991) จำกัด)

23  บริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

 
งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,360 เพลง
      

24  บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 88 เพลง

25  บริษัท บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 945 เพลง

26  บริษัท อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด

(อนุญาตให้จัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 16,865 เพลง

27  บริษัท เค.ที. พับลิชชิ่ง จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,100 เพลง

28  บริษัท ไอเดีย โพรเทคชั่น เซ็นทรี จำกัด

(ห้ามจัดเก็บ)

งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ - งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 1,095  เพลง
Go back........

ข้อมูลรายการจัดเก็บของบริษัทจัดเก็บรวม 28 องค์กร

คลิ้กเลือกจากชื่อบริษัทด้านบน  

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa